Cỡ rang:
Xóa hết

Cà phê Espresso Arabica Washed Cầu Đất

Lemon | Caramel & Brown Sugar | Sweet & Balance

110,000₫

Cà phê Espresso Premium Blend

Chocolate & Caramel | Lemon | Creamy & Balance

93,000₫

Cà phê Phin Arabica Washed Cầu Đất

Dark Chocolate & Roasted Nuts | Low Acidity & Sweet Aftertaste

110,000₫

Cà phê Arabica Honey Cầu Đất

Earth | Spice | Everything

150,000₫

Cà phê Robusta Traditional Đắk Lắk

Dark Chocolate, Smoky & Woody | Bold & Strong

80,000₫

Cà phê Hand Brew Arabica Washed Cầu Đất

Lime & Apricot | Herbal & Tea Like

110,000₫

Cà phê Espresso Robusta Honey Đắk Lắk

Caramel & Chocolate | Cirtus Bold & Well Balanced

80,000₫

Cà phê Robusta Gia Lai

Milk Chocolate & Caramel | Sweet Nutty & Super Creamy

85,000₫

Cà phê Summer Vibe Cầu Đất

Tropical Fruits & Winey | Pineapple & Mango | Floral & Honey

145,000₫

Cà phê Phin Flusso Blend

Dark Chocolate & Nutty | Slightly Citrus & Sweet Aftertaste

88,000₫

Cà phê Phin Robusta Honey Đắk Lắk

Chocolate | Lemon | Sweet & Clean

80,000₫

Liberica

Jackfruit & Jackfruit | Butter & Slightly Floral

120,000₫

Cà phê Hữu Cơ Fine Robusta Đăk Nông Đạt Chuẩn USDA

Milk Chocolate | Caramel | Sweet after taste

90,000₫

Cà phê đặc sản Arabica Sơn La

Tropical fruit | dry fruit | candy | sweet & clean after taste

152,000₫

Cà phê Arabica Anaerobic | Cà phê yếm khí Cầu Đất

Ripped Fruit & Winey | Honey, Floral & Lemonade

135,000₫

Cà phê Fine Robusta Đắk Lắk

Tropical Fruit | Dry Fruit | Very sweet, Smooth | sweet | Medium Body | Long aftertaste 

100,000₫

Cà phê Arabica Quảng Trị - Amazing cup 2023

 Passionfruit | Mango Strawberry | Lemongrass |Cinnamon

205,000₫

HẾT HÀNG