Cà Phê Pha Máy Espresso

Arabica Espresso Roast

Chocolate & Citrus | Vị rõ nét

Select Preference:
Cà phê Specialty Indonesia Sumatra 48 months – 100g

Thảo mộc, gỗ linh sam, bánh quy nướng, việt quất, hạt ca cao rang

Cà phê Specialty Peru Cajamarca – 100g

Mâm xôi đen, nho khô, chuối, caramel

Espresso Blend

vị cân bằng | ngọt

Select Preference:
Robusta Honey Espresso

caramel | crema dày | hậu vị êm

Select Preference: