Cà Phê Pha Máy Espresso

Arabica Espresso Roast

Chocolate & Citrus | Vị rõ nét

Select Preference:
Cà phê Specialty Peru Cajamarca – 100g

Mâm xôi đen, nho khô, chuối, caramel

Hết hàng

Espresso Blend

vị cân bằng | ngọt

Select Preference:
Robusta Honey Espresso

caramel | crema dày | hậu vị êm

Select Preference: