Cà Phê Pha Phin Việt Nam

Arabica Washed – Phin Roast

hương chocolate - trái cây khô

Select Preference:
Flusso Blend

hương chocolate - vị cân bằng | đắng vừa - hậu vị ngọt

Select Preference:
Phin truyền thống

hương chocolate đen - hương gỗ | đậm - hậu vị mạnh

Select Preference:
Robusta Honey

caramel - chua citrus nhẹ | đắng vừa

Select Preference: