Phễu Pour Over

PHỄU HARIO V60 DRIPPER NHỰA

Dụng cụ tuyệt vời để pha cà phê Pour Over của Hario

Select Preference: