Phễu Pour Over

PHỄU HARIO V60 DRIPPER NHỰA

Dụng cụ tuyệt vời để pha cà phê Pour Over của Hario

Select Preference:
Phễu Lọc cà phê V60 ORIGAMI – Size S/M

Phễu sứ V60 ORIGAMI Nhật Bản - Size S/M

Select Preference:
Phễu lọc cà phê V60 Origami Air – Size S

Phễu ORIGAMI Nhật Bản nhựa AS - Size S

Select Preference: