Bình Server Origami – ORIGAMI Aroma Coffee Server

Bình đựng cà phê Origami Aroma

Select Preference:
Bình đựng cà phê Origami Barrel Aroma Bình Server Origami – ORIGAMI Barrel Aroma Coffee Server

Bình đựng cà phê Origami Barrel Aroma

Select Preference:
Cốc gốm sứ Origami – Origami Aroma Flavor Cup

Cốc cà phê gốm Nhật Origami

Select Preference:
origami flavor cup Cốc gốm sứ Origami – Origami Pinot Flavor Cup

Cốc cà phê gốm Nhật Origami

Select Preference:
Phễu Lọc cà phê V60 ORIGAMI – Size S/M

Phễu sứ V60 ORIGAMI Nhật Bản - Size S/M

Select Preference:
Phễu lọc cà phê V60 Origami Air – Size S

Phễu ORIGAMI Nhật Bản nhựa AS - Size S

Select Preference: