Timemore

Ấm rót cà phê cổ ngỗng Timemore Fish Pure 700ml

Giúp bạn làm chủ hoàn toàn dòng nước khi pour

Select Preference:
Bình pha cà phê cold brew timemore Icicle

Bình ủ cà phê lạnh tích hợp van chống tràn

Cân Điện Tử Pha Chế Cà Phê Timemore Black Mirror Nano

Sử dụng tương thích với hầu hết các dòng máy pha espresso thủ công như Flair 58 hay Flair Pro 2

Cối Xay Cà Phê Timemore C3 2022

Phiên bản nâng cấp với lưỡi xay 6 cánh S2C