Cỡ rang:
Xóa hết

Arabica honey

Earth, Spice, Everything

120,000₫

Robusta Honey

Chocolate | Lemon | Sweet & Clean

60,000₫

Robusta honey espresso

Caramel, Chanh Vàng, Ngọt, Đậm đà

60,000₫