Cỡ rang:
Xóa hết

Cà phê Robusta Traditional Đắk Lắk

Dark Chocolate, Smoky & Woody | Bold & Strong

80,000₫

Cà phê Phin Arabica Washed Cầu Đất

Dark Chocolate & Roasted Nuts | Low Acidity & Sweet Aftertaste

110,000₫

Cà phê Phin Robusta Honey Đắk Lắk

Chocolate | Lemon | Sweet & Clean

80,000₫

Cà phê Phin Flusso Blend

Dark Chocolate & Nutty | Slightly Citrus & Sweet Aftertaste

88,000₫

HẾT HÀNG