Cỡ rang:
Xóa hết

Cà phê Espresso Premium Blend

Chocolate & Caramel | Lemon | Creamy & Balance

93,000₫

Cà phê Espresso Arabica Washed Cầu Đất

Lemon | Caramel & Brown Sugar | Sweet & Balance

110,000₫

Cà phê Robusta Traditional Đắk Lắk

Dark Chocolate, Smoky & Woody | Bold & Strong

80,000₫

Colombia Supremo

Dark chocolate & Cocoa | Bold & Creamy

85,000₫

Cà phê Phin Arabica Washed Cầu Đất

Dark Chocolate & Roasted Nuts | Low Acidity & Sweet Aftertaste

110,000₫

Cà phê Robusta Gia Lai

Milk Chocolate & Caramel | Sweet Nutty & Super Creamy

85,000₫

Cà phê Phin Robusta Honey Đắk Lắk

Chocolate | Lemon | Sweet & Clean

80,000₫

Cà phê Phin Flusso Blend

Dark Chocolate & Nutty | Slightly Citrus & Sweet Aftertaste

88,000₫

Cà phê Specialty Brazil Cerrado Natural NY2 SC 17/18

Cashew, Creamy, Chocolate, Yellow Fruit Sweet, Bright, Balanced

125,000₫

Cà phê Fine Robusta Đắk Lắk

Tropical Fruit | Dry Fruit | Very sweet, Smooth | sweet | Medium Body | Long aftertaste 

100,000₫

Cà phê Hữu Cơ Fine Robusta Đăk Nông Đạt Chuẩn USDA

Milk Chocolate | Caramel | Sweet after taste

90,000₫

Cà phê Specialty Guatemala Huetenango SHB EP

Chocolate, Cream, Stone Fruit, Caramel Sweetness 

150,000₫

Cà phê Espresso Robusta Honey Đắk Lắk

Caramel & Chocolate | Cirtus Bold & Well Balanced

80,000₫

HẾT HÀNG